IDDS klubben

Vi er en landsdækkende klub etableret i 1983, bestående af ca. 130 medlemmer med biler, der dækker hele spektret fra de restaureringsmodne til de velholdte og de gennemrestaurerede concour eksemplarer. Fælles for os alle er, at vi ønsker at bevare vores vogne så længe og så godt som muligt.

Hvorfor medlemsskab
Få adgang til viden og erfaringer og andre medlemmer. Medlemsskab er også nødvendig hvis du skal have din veteran forsikret. Du får samtidig vores medlemsblad, Attraction, 4 gange om året. Bladet produceres sammen med vores venskabsklubber, Traction Avant Danmark og Dansk Citroën Klub. Her kan du  læse tekniske artikler om ombygninger, restaureringer og almindelig vedligeholdelse, rejseberetninger og historiske artikler, samt køb/salg-annoncer fra medlem til medlem. Der bliver løbende afholdt medlemsarrangementer så som værkstedsmøder, teknikdage, film/lysbilledaftener, motorlæreundervisning, udflugter, træf m.v og klubben har et klubbibliotek med tidsskrifter og bøger og værktøj til udlån.

Vores målsætning
Hjælpe medlemmerne med indbyrdes kontakt, hjælpe med reservedele, restaureringsråd, vejledning ved køb/salg, almen hygge m.m. Vi ønsker at udarbejde en vognliste, dels for at kunne kortlægge, hvor mange D-modeller, der er tilbage i landet, og dels for at hjælpe medlemmerne med en oversigt over biler i klubben med årgang, type, stand. En anden vigtig målsætning er at vise vores biler frem og pleje vores samarbejde med udenlandske klubber.

Sådan bliver DU medlem
Er du ejer af eller på vej til at blive det af en Citroën ID eller DS model er det en god ide at henvende dig til een i bestyrelsen, hvorefter du vil få tilsendt en velkomstpakke og adgangsmulighed til vores hjemmeside.  Er du stadig i tvivl om, hvorvidt klubben er noget for dig, så ring, skriv eller e-mail til een i bestyrelsen.

KONTAKT BESTYRELSEN

GDPR (General Data Protection Regulation).

Den 25. maj 2018 indfører EU en ny lovgivning kaldet GDPR (General Data Protection Regulation).

Motorhistorisk Samråd, som klubben er medlem af, har dykket ned i forordningen og pointeret hvilket forhold der er vigtige for en medlemsklub som vores, for at sikre sig, at vi ikke kommer til at forulempe medlemmernes personlige data.

De interessante forhold for en klub som vores er:
Hvilke forhold må vi beskrive i vores medlemsblad, Attraction?
Hvordan opbevarer vi vores medlemsregister?
Hvordan har medlemmerne adgang til dette register?
Hvordan kan vi registrere medlemmerne køretøjer af hensyn til vidensdeling med ligesindede? 

GDPR er sat i værk for sikre de personlige data mod misbrug, hacking, salg til 3. mand og andre typer af kriminelle handlinger. Derfor er sanktionerne ved dårlig håndtering også blevet markant skruet i vejret.

På IDDS klubbens vegne kan vi godtgøre, at vi allerede efterlever de forhold, som GDPR stiller krav om. 

På det senest afholdte bestyrelsesmøde 15.05.2018 blev det vedtaget, at:

  • at medlemmets navn, adresse og mail kun vil blive offentliggjort efter ønske
  • at medlemmets tlf.nr. og oplysninger om køretøj kun vil være til internt brug
  • at adgang via hjemmesiden kun kan ske med ens password
  • at medlemslisten håndteres af én bestemt person i bestyrelsen 
  • at klubben gemmer kopi af medlemsdata på en separat enhed

Vi må anvende de email adresser, som vi har registreret på medlemmerne. Vi har dog ikke email adresser på alle. Ønsker vi at henvende os til alle eller til en gruppe af medlemmer i forbindelse med et pludseligt opstået arrangement, et event der kræver hurtigt information eller en høring til medlemmerne om deres stillingtagen til dette eller hint, så vil vi udsende en email til gruppen, men som Bcc (Blind carbon copy). Dermed kan den enkelte modtager ikke se de andre medlemmers email adresser, og det sikrer, at den personlige email adresse fortsat kun er til ”internt” brug i bestyrelsen.  

<=  download Mhs Nyhedsbrev Persondataloven 2018